www.uhc-nederland.nl

UHC-werkgroepen en trainings capaciteit.

Wij zijn uniek in deze organisatie branche omdat we gebruik maken van een universele methode welke gebaseerd is op alle leefwijzen en geloven tot aan democratie, en wetenschap. En doelmatig verbonden zijn met velen netwerken en organisaties.

 

Dit maakt dat de methode de capaciteit bevat om elk individu als maatschappelijke organisatie (terug) in zijn kracht te zetten, en bij te staan in elk groei proces.

Waar onduidelijkheid is waar het aandachtspunt ligt, wordt elk punt met de inzicht van deze de methode moeiteloos zichtbaar,

Van daaruit worden individuen of bedrijven, weer terug in hun kracht gezet, doordat er een heractivatie plaats vind en hun eigen innerlijke kracht en drive opnieuw wordt aangesproken, Hiermee wordt elk probleem omgezet in een issue die gewoon kan worden opgelost.

Wij zijn van mening dat deze werkwijze een bijdrage kan gaan leveren in elke branche, zowel individueel als maatschappelijk.

Elk persoon het recht heeft om zijn eigen beste keus te kunnen maken, en een eigen beste keus kan enkel worden gemaakt vanuit zelfbewustzijn.

Zelf bewustere keuzes, gemaakt door Zelfbewuster medewerkers,

Zorgen voor kwalitatief bewustere organisaties en zorgt voor een bewustere maatschappij vol kwalitatieve ontwikkeling!

Wij zien de kracht in jongeren.


Voortraject trainingen. wij zien kracht en kwaliteit.

Wij bieden Trainingen aan, zowel maatschappelijk als individueel met als doel het bevorderen van de ontwikkeling in de maatschappij en het bijdragen aan kwaliteitsherstel en directe verbetering in groei en ontwikkeling.

Wij leveren een bijdrage aan hulporganisaties doordat er met de wachtlijsten aan de slag wordt gegaan, waardoor mensen die om hulp vragen, zodra ze aan de beurt komen direct efficiënt geholpen kunnen worden.


Vergroten van zelfredzaamheid. wij zien jou.

Hulp sluit direct goed aan, zowel hulpverleners als hulpvragers ervaren direct een betere samenwerking, het is tijd en kosten besparend, doelen worden sneller behaald.

Men weet wat van een hulpverlener verwacht mag worden, de cliënt begrijpt bij aanvang van de hulp wat dit inhoud en wat niet. Wachtlijsten worden hierdoor kleiner.

Zelfredzaamheid wordt vergroot, doordat iemand wordt begrepen en gezien, vergroot dit de motivatie tot het aanspreken van de eigen innerlijke kracht wat nodig is voor zelfredzaamheid .

lees meer...


Mail voor een afspraak, of vrijblijvend advies overleg.


Jeugdwet

Projecten.

Hoe kan ik zijn wie ik ben?