Werkgroepen maatschappelijke kwaliteitsherstel.NL

Vorming werkgroepen bescherming zuiverheid in geloven en leefwijzen tot aan zuivere democratie.

Met als doel kwaliteitsherstel individueel als maatschappelijk, in verbinding.

De veiligheid binnen en buiten deze groepen en ook een goede band en samenwerking.

Op basis van de universele code: Wens en wil dat voor de ander wat je voor jezelf wenst en wilt.

Actief: